Foreslår ny uførepensjon
Skrevet av: NTB, publisert 17.05.2007

Uføre skal inn i samme skattesystem som andre personer i yrkesaktiv alder, men ha særskilte regler som sikrer dem en forutsigbar inntekt.
Det framgår av Uførepensjonsutvalgets innstilling, som ble lagt fram onsdag.

Les artikkelen på dn.no

Hele innstillingen til "Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre" leses her

 

<< Gå tilbake