Vant kampen for erstatning
Skrevet av: OLA HEGVOLD , publisert 28.05.2008
Like før erstatningssaken skulle opp for tingretten, ble det inngått forlik med Statens pensjonskasse. Bernhardsen får en millionerstatning gjennom Statens pensjonskasse. Han er erklært 70 prosent medisinsk invalid og er 100 prosent yrkesufør med yrkesskadepensjon.

les hele artikkelen på adressa.no

<< Gå tilbake