Styrker kapasiteten i arbeidsmedisinen
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 15.05.2008

Det er behov for flere arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten og ved de arbeidsmedisinske avdelingene i helseforetakene. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til økt satsing på arbeidsmedisin, bl.a. gjennom flere legestillinger og bedre utdanningstilbud ved de arbeidsmedisinske avdelingene.

 

<font size="2">Regjeringen foresl&aring;r videre &aring; styrke oppf&oslash;lgingen av det arbeidsmedisinske feltet i Statens arbeidsmilj&oslash;institutt (STAMI) med 2,5 millioner kroner. </font><p><font size="2">- Det medisinske fagomr&aring;det som har kunnskap om sammenhenger mellom helse og arbeidsliv f&aring;r n&aring; &oslash;remerkede midler som skal brukes til &aring; opprette overlegestillinger og utdanningsstillinger. Utdanningskapasiteten ved avdelingene i dag er ikke i samsvar med behovet for arbeidsmedisinere i samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H&aring;kon Hanssen. </font></p><p><font size="2">Det er behov for flere arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten, men ogs&aring; ved de arbeidsmedisinske avdelingene i helseforetakene og andre arbeidsmedisinske institusjoner. I samarbeid med partene i arbeidslivet foresl&aring;r regjeringen derfor en langsiktig styrking av tjenestekapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene og utdanningskapasiteten i arbeidsmedisin, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H&aring;kon Hanssen.</font></p><p><font size="2">De arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene og STAMI driver forebyggende arbeidsmilj&oslash;arbeid, pasientutredninger, oppl&aelig;ring/undervisning, kompetansebygging (bl.a. spesialistutdanning av arbeidsmedisinere) og noe arbeidsmilj&oslash;forskning</font></p><p><font size="2"><font size="1">Les ogs&aring; artikkelen i </font><a href="http://www.xpublish.no/am/xp/pub/div/temaer/arbeidsmedisin/303779"><font size="1">arbeidsmilj&oslash;</font><br /></a></font></p>
<< Gå tilbake