Arbeidstilsynets skoletilsyn
Skrevet av: , publisert 30.08.2012

Arbeidstilsynet har siden 2009 ført tilsyn med skolenes inneklima. Svært mange av skoleeierne har fått reaksjoner.
- Mange av landets skoler har ikke et fullt forsvarlig inneklima. Dette kan gå ut over helsa til både ansatte og elever, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake