Oversikt over endringer og nye regler som gjelder fra 1. januar for Helse- og omsorgsdepartementets områder:
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 05.07.2008

Ikrafttredelser 1. januar 2008. Dette gjelder bl.a.  - Endring av blåreseptforskriften, - Endring av legemiddelforskriften, - Endrede regler for stønad til tannbehandling.

endringene leses på regjeringen.no

<< Gå tilbake