Regler om kjemikalier fastsatt
Skrevet av: , publisert 05.01.2012


Vedlegg XVII til kjemikalieregelverket REACH (forordning 552/2009) samt endringsforordninger som handler om begrensninger i framstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoff, stoffblandinger og produkter er nå er fastsatt i Norge.

Les mer på arbeidstisynet.no

<< Gå tilbake