Mye arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere
Skrevet av: Håkon Lasse Leira / hjemmesiden: Oddvar.P, publisert 19.01.2009

Vi har tidligere vist at arbeidsrelatert astma er betydelig underrapportert og at melding til Arbeidstilsynet ofte sendes først når sykdommen gjør videre arbeid vanskelig. Astma er nå det vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden.

Målsettingen med denne studien var å vurdere om individuelle forhold hadde betydning for mottakelighet samt om det var samsvar mellom pasient og leges vurdering av arbeidseksponeringens betydning for sykdommen.

 

                                                                                                    les mer>>

<< Gå tilbake