Kjemikaliekrav flyttes til REACH
Skrevet av: , publisert 06.12.2011

Kjemikalieregelverket REACH innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften. Klif er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

Les mer på klif.no

<< Gå tilbake