Arbeidsforhold og helseproblemer i befolkningen
Skrevet av: , publisert 28.01.2010

Mangel på kunnskap om forekomst av arbeidsrelaterte helseproblemer i befolkningen gjør at det er vanskelig å anslå potensialet for forebygging på arbeidsplassen. Det er også behov for mer kunnskap om betydningen av arbeidsforhold for sosiale ulikheter i helse.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake