Bedre beskyttelse mot skadelige løsemidler
Skrevet av: SFT,Monika Lahti,, publisert 19.01.2009

15. juni 2007 blir det innført forbud mot de helseskadelige løsemidlene toluen og triklorbenzen (TCB) i Norge. Forbudet vil redusere risikoen for akutte helseskader ved bruk av løsemiddelholdige produkter.

Artikkelen leses på sft.no

<< Gå tilbake