Fylkeslege Petter Øgar kritiserer kommunen for at ein framleis ikkje veit om den sterke gasslukta i Gulen er helsefarleg.
Skrevet av: Oddleif Løsetog Bård Siem, publisert 12.06.2007

Medan kommunelege Tommy Norman skuldar SFT for å vise lite engasjement i å få klarlagt gassen, fråskriv SFT seg ansvaret i å klarlegge faregraden av den. Fylkeslege Petter Øgar rettar peikefingeren attende på kommunen.

artikkelen leses på NRK sogn og fjordane

<< Gå tilbake