En oppdatering fra NHF Øst
Skrevet av: Sverre Bergenholdt, publisert 01.09.2006

Hei alle sammen. Her følger litt informasjon fra NHF og A.L.F Østfold.

 Selv om dere har hørt lite fra oss det siste halve året, så er foreningen ved liv og vi har store planer for fremtiden.

 

<font size="2"><p align="center">Status er at A.L.F &Oslash;stfold fortsatt er under administrasjon etter at det&nbsp;sittende styret trakk seg fra sine verv og at NHF &Oslash;st overtok ansvaret for&nbsp;laget og medlemmene. Det er v&aring;rt klare &oslash;nske at laget skal komme i gang&nbsp;igjen til h&oslash;sten og at vi kan gjennomf&oslash;re &aring;rsm&oslash;te i februar 2007.</p></font><p><font size="2">A.L.F sentralt arbeider for fullt og bl.a. har yrkesskadde oljearbeidere fra&nbsp;Ekofisk, dannet egen gruppe innenfor A.L.F Oslo, (A.L.F Offshore). Ogs&aring; andre positive saker skjer i regi av A.L.F sentralt.</font></p><p><strong><font size="2">Hva har skjedd her i &Oslash;stfold i v&aring;res;</font></strong></p><ul><li><font size="2">De av lagets medlemmer som har s&oslash;kt kontakt har f&aring;tt bistand og veiledning.</font></li><li><font size="2">NHF &Oslash;st har ivaretatt lagets interesser via LO &Oslash;stfold.</font></li><li><font size="2">NHF &Oslash;st har ivaretatt lagets interesser via A.L.F sentralt, NHF sentralt og A.L.F Akershus.</font></li><li><font size="2">Et infobrev er sendt lagets medlemmer.</font></li><li><font size="2">P.t. har laget 62 registrerte medlemmer, hvorav flere allerede har betalt sin medlemskontigent for 2006. Vi oppfordrer alle som ikke har betalt om &aring; gj&oslash;re dette, slik at dere blir med i fellesskapet.</font></li></ul><p><strong><font size="2">Til h&oslash;sten skjer blant annet;</font></strong></p><ul><li><font size="2">NHF &Oslash;st - A.L.F &Oslash;stfold - LO &Oslash;stfold samordner, formaliserer sitt samarbeide.</font></li><li><font size="2">NHF &Oslash;st og LO &Oslash;stfold s&oslash;ker utvidet veiledning og bistand til v&aring;re medlemmer.</font></li><li><font size="2">NHF &Oslash;st og LO &Oslash;stfold skal til h&oslash;sten&nbsp;legge rammen for&nbsp;en faglig konferanse. </font><font size="2">Her trekker vi inn ulike instanser i &Oslash;stfold og A.L.F sentralt m.v.</font></li><li><font size="2">Vitalisering av A.L.F &Oslash;stfold, bl.a. arbeide med &aring; trekke flere medlemmer til laget og finne grunnlag for nytt styre.</font></li></ul><p><font size="2">Dette var en kort&nbsp;oppdatering, ta vare p&aring; dere selv som best dere kan og ha en riktig god h&oslash;st.</font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2">Med vennlig hilsen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NHF &Oslash;st - A.L.F &Oslash;stfold</strong></font></p><p><font size="2">Sverre Bergenholdt/s/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="2">Regionkontorleder.</font></p>
<< Gå tilbake