Regjeringen fremmer forslag om endringer i arbeidsmiljøloven
Skrevet av: , publisert 12.04.2009
Endringene gjelder helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid og stillingsvern, samt håndheving av regelverket.

Regjeringen vil at det skal stilles krav om særlig risikovurdering ved alenearbeid. I forslaget presiseres det også uttrykkelig at prestasjonslønn ikke må benyttes hvor dette kan få vesentlig betydning for sikkerheten.

es artikkelen på arbeidstilsynet .no

<< Gå tilbake