Vi har de høye målingene
Skrevet av: Hilde Urdal i Rogalands Avis, publisert 01.05.2007

De som hevder de er blitt løsemiddelskadde da de arbeidet på Ekofisk, sitter på høye eksponeringsverdier.Vi har fått dem ut bakveien. De målingene vi har, kan ikke sammenlignes med dem ConocoPhillips har gått ut med, sier Jan-Erik Tandberg, en av de løsemiddelskadde.

<p align="left"><font size="2">- ConocoPhillips kommer med verdier p&aring; hydrogensulfid som er 0,000159 Parts per million (PPM m&aring;leenhet for konsentrasjon i milliondeler).<br />De m&aring;lingene vi har f&aring;tt ut via bakveien, viser i gjennomsnitt 80 PPM, sier Tandberg. Det er 503.144 ganger h&oslash;yere enn tallet ConocoPhillips har kommet ut med.</font></p><p align="left"><font size="2"><br />De l&oslash;semiddelskadde har ikke konfrontert ConocoPhillips med tallene. Vi &oslash;nsker at de kommer ut med de rette tallene selv. Vi tror at hvis vi konfronterer dem med tallene, vil de bare st&aring; p&aring; sitt og holde p&aring; de lave verdiene de allerede har kommet ut med. Vi har v&aelig;rt i kontakt med eksperter p&aring; omr&aring;det, og f&aring;tt beskjed om at det ikke er mulig &aring; m&aring;le s&aring; lave verdier i et laboratorium, som<br />dem ConocoPhillips kommer med, sier Tandberg.<br />Det ble installert kontinuerlig direktevisende hydrogensulfi d-m&aring;leutstyr i forskjellige soner p&aring; Ekofisk-tanken. Disse ga indikasjon til kontrollrom dersom niv&aring;et ble fem eller ti PPM. Dersom sensorene ble utl&oslash;st, ble det aktuelle omr&aring;det sperret av, arbeid ble stanset og personell forflyttet, sier informasjonssjef Ingvar F. Solberg i ConocoPhillips. Selskapet mener det var brudd p&aring; interne sikkerhetsbestemmelser dersom arbeidstakere oppholdt seg uten tilstrekkelig verneutstyr i omr&aring;der hvor det ble p&aring;vist for h&oslash;ye giftkonsentrasjoner.<br /><br />- Vi er ikke kjent med noen slike m&aring;linger i normale arbeidsomr&aring;der og som viser 80 PPM. Vi har registrert h&oslash;ye m&aring;linger i avstengte lukkede rom og omr&aring;der der personell kun hadde adgang dersom friskluftutstyr ble brukt, sier Solberg. De l&oslash;semiddelskadde er av en annen oppfatning. De m&aring;lingene er tatt der det var folk. Det er en gjennomsnittsm&aring;ling for 24 timer, den l&aring; ikke stabilt p&aring; 80 PPT. Det var nok sterke svingninger, sier Tandberg. Han legger til: Det er lett &aring; si i etterkant at vi ikke fikk lov &aring; v&aelig;re der, sier Tandberg.</font></p><p align="left"><font size="2"><strong>-Dette er en provokasjon<br /></strong>ConocoPhillips har n&aring; sendt svar p&aring; brevet fra statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon<br />Hanssen. Advokat Kjell Inge Ambj&oslash;rndalen er ikke forn&oslash;yd.&nbsp;Brevet sier ikke no nytt. De g&aring;r ikke inn p&aring; sp&oslash;rsm&aring;let om rettssikkerheten jeg stilte. Det er beklagelig forventet. Det er ikke mulig &aring; forsvare den m&aring;ten de arbeider p&aring;, sier advokat Kjell Inge Ambj&oslash;rndalen i advokatfirmaet Norman &amp; Co. I brevet st&aring;r det blant annet:<br />&laquo;Vi vil understreke at vi har en l&oslash;pende dialog med de oppnevnte,<br />medisinsk sakkyndige om hvilke data som er relevante for hver enkelt sak. Dersom de medisinsk sakkyndige &oslash;nsker ytterligere &aring; definere hva som er relevant informasjon, stiller vi oss ubetinget positive til det, eventuelt at STAMI kan p&aring;ta seg en slik oppgave om &oslash;nskelige.<br />For oss er det sv&aelig;rt viktig at det ikke r&aring;der noen tvil om vi ikke pr&oslash;ver &aring; tilbakeholde relevante opplysninger i disse sakene. Vi ber imidlertid om forst&aring;else for at det er et m&oslash;ysommelig og ressurskrevende arbeid &aring; rekonstruere den eksponeringen<br />som kan ha funnet sted.&raquo; ConocoPhillips vet like godt som meg at de medisinsk sakkyndige ikke har tid til &aring; granske. Det store sp&oslash;rsm&aring;let er hvorfor ikke de som faktisk har arbeidet der ute, skal kunne<br />stille sp&oslash;rsm&aring;lene og kravene, sier advokaten. Jan Terje Biktj&oslash;rn<br />mener han er l&oslash;semiddelskadd p&aring; Ekofisk.<br />- Dette er en provokasjon. Det er vi som vet hva vi skal sp&oslash;r etter.<br />Jeg er skuffet n&aring;r de fors&oslash;ker &aring; unng&aring; sannheten, sier Biktj&oslash;rn. I brevet heter det: &laquo; Det er ConocoPhillips' oppfatning at vi gir de medisinsk sakkyndige a

ll relevant informasjon vi p.t. har klart &aring; skaffe oss over.</font></p>

<< Gå tilbake