Nevropsykologiske funn hos en gruppe løsemiddelpasienter
Skrevet av: , publisert 15.10.2009

I en ny artikkel har man sett på testresultatene til en gruppe løsemiddelpasienter som ble undersøkt på slutten av 1980-tallet, på et tidspunkt hvor eksponeringsnivåene var atskillig høyere enn i dag. Man fant at utfallene på nevropsykologiske tester var små til moderate hos pasientene som fikk diagnosen løsemiddelskade.

Les rapporten på Stami.no

<< Gå tilbake