Høring om nye administrative normer
Skrevet av: , publisert 12.07.2012

Direktoratet for arbeidstilsynet har sendt på høring forslag til nye og endrede administrative normer for 9 stoffer.

Forslagene som er sendt på høring er en del av revisjonsprosessen for 8 stoffer som startet i 2010 og som er planlagt ferdigstilt i løpet av desember 2012. I tillegg er nytt forslag til administrativ norm for ammoniakk også sendt på høring.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake