Genvariant øker risikoen for lungekreft
Skrevet av: sture bye, publisert 19.01.2009

Forskere ved stami har vist at en spesifikk genvariant i MDM2-genet er assosiert med økt risiko for lungekreft, særlig blant kvinner. Omkring 20.000 personer rammes av kreft årlig i Norge. Miljøfaktorer er en direkte eller medvirkende årsak til mange kreftsykdommer.

Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

<< Gå tilbake