SOMMERHILSEN
Skrevet av: Dagfinn Wiik, publisert 15.07.2016

Sommeren er kommet og med den litt roligere dager for de aller fleste av oss. A.L.F hovedstyre har lagt bak seg en krevende og meningsfylt periode i organisasjonslivets mange gjøremål. 

Arbeidet med å forbedre vår økonomi har vært en viktig oppgave. Vi har ikke «flust» med penger, men det er med tilfredsstillelse at vi kan meddele en god bedring i økonomien.  Både hovedstyre og våre lokallag har etter beste evne tatt vare på alle som kontakter oss for råd og veiledning. Uansett om det til tider kan være mange, lange og kanskje vanskelige samtaler, så vil «råd og veiledning» alltid inneha en førsteprioritet.

I mange år har A.L.F. arbeidet jevnt og trutt for opprettelse av Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsmiljørelaterte arbeidsskader. Vi er som kjent ikke kommet i mål. Vi må vel kunne være såpass ærlige med å si at det fortsatt vil ta tid før et nasjonalt senter er på plass, og vårt mangeårige arbeid kan «krones med seier».  Men i sakens anledning er det gledelig å kunne meddele medlemmene at hovedstyret har knyttet nye kontakter, og er i en god dialog med Nordmøre Regionråd (Orkidè) under deres pågående prosjekt/utredninger vedrørende utvikling av et helt nytt, tverrfaglig medisinsk kompetansesenter; et senter for helseinnovasjon.

Det hele startet høsten 2015. Den gang kontaktet vi Orkidè ved prosjektleder Heidi Jørgensen Gjersvold og foreslo at Orkidè burde innlemme arbeidsmiljørelaterte skader inn i sine planer rundt et «Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling». Vårt initiativ ble godt mottatt. A.L.F ble oppmuntret og i sakens anledning valgte hovedstyre å invitere alle lokallag til en samling i Angvik på Nordmøre. Rådmann i Gjemnes kommune Birgit Eliassen og Orkidès prosjektleder Heidi Jørgensen Gjersvold ble invitert. Dette for at samlingen kunne bli presentert for Orkidès pågående prosjekt, samtidig som et samlet A.L.F kunne gi sine synspunkter og innspill. Samlingen ble avholdt i februar 2016 og sammen med Orkidè fikk vi jobbet i grupper, belyst våre behov, diskutert ulike muligheter for samarbeid og veien videre.

I mai måned fikk vi melding om at Orkidè har mottatt 10 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett for sitt videre arbeid med forprosjektet til Helseinnovasjonssentret. Når Orkidè-Nordmøre Regionråd kan fatte et endelig vedtak/klarsignal for etableringen av Helseinnovasjonssentret er uvisst.  Orkidè selv tror og håper på at det vil skje utpå høsten engang. Når vedtak er fattet kan det jobbes mer med innholdet i helseinnovasjonssentret. Og det er her ALF forhåpentligvis kommer inn, vi skal gjøre alt for å være med videre og vi krysser fingre for at vi til «syvende og sist» vil komme i mål. Vi lover å holde våre medlemmer orientert. 

Vi ønsker dere alle en riktig fin og god sommer!                  

Vennlig hilsen 

A.L.F Hovedstyre

Dagfinn Wiik /s/

leder

<< Gå tilbake