Kartlegging av organofosfater i luftfart og offshore
Skrevet av: , publisert 24.09.2010

I Statens arbeidsmiljøinstitutts forskningsprosjekt om eksponering for organofosfater tilsatt hydraulikk- og turbinoljer i norsk arbeidsliv ble det tidlig i prosjektet utviklet metodikk som muliggjør eksponeringsmålinger av organofosfater fra oljer i luft.

les artkkelen på stami.no

<< Gå tilbake