Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien
Skrevet av: , publisert 22.04.2013

Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt. Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer. Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull.

les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake