Svaret fra Tonje Brenna
Skrevet av: Jan Arne, publisert 29.04.2024

- Jeg er glad for å kunne fortelle at det legges opp til at et forslag om et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk relativt raskt vil bli sendt på alminnelig høring. A.L.F er med sine kunnskaper om arbeidsmiljø og situasjonen til de yrkesskadde, en viktig medspiller og høringsinstans. Jeg ser fram til å kunne sette meg inn i foreningens høringssvar, skriver Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Foto Ilja C. Hendel. Les hele brevet på neste side. 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

24/1448- 2 Dato 22. april 202

 

Spørsmål om et forbedret yrkesskaderegelverk

Jeg takker for henvendelsen 10. april 2024 fra Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F), knyttet til regjeringens arbeid for å forbedre og forenkle dagens yrkesskaderegelverk.

I Hurdalsplattformen heter det regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Jeg er opptatt av å følge opp dette løftet på best mulig måte. Som ledd i oppfølgingsarbeidet, avholdt departementet et innspillsmøte i fjor vår, hvor arbeidslivets parter og enkelte interesseorganisasjoner, bl.a. A.L.F, deltok. Deltakerne kom med sitt syn på hvordan de mener dagens yrkesskaderegelverk fungerer, og la fram forslag til forbedringer. Det var et nyttig og konstruktivt møte og synspunktene er tatt med videre i arbeidet med denne saken.

Jeg er glad for å kunne fortelle at det legges opp til at et forslag om et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk relativt raskt vil bli sendt på alminnelig høring. A.L.F er med sine kunnskaper om arbeidsmiljø og situasjonen til de yrkesskadde, en viktig medspiller og høringsinstans. Jeg ser fram til å kunne sette meg inn i foreningens høringssvar.

Mvh

Tonje Brenna

<< Gå tilbake