Foreløpig status om hydraulikkoljer og sykdom.
Skrevet av: : Oddvar Petersen, publisert 08.12.2007

En henvendelse fra A.L.F utløste en serie artikler i Dagbladet våren 2003, angående eksponering for hydraulikkoljer og sykdom.

Artikkelserien resulterte i en strøm av henvendelser til Arbeidsmiljøskaddes Landsforening og Dagbladet fra personer som kjente seg igjen på bakgrunn av symptombeskrivelser i artiklene og som mente at slike eksponeringer kan ha gjort dem syke. De ba om råd og hjelp i et forsøk på å få klarhet i en mulig årsakssammenheng til sine lidelser. Ingen var tilfredse med diagnoser de hadde fått. De simpelthen kjente seg ikke igjen i legejournalene.

<strong><p>A<font size="2">.L.F innleder prosjekt.</font></p></strong><p><font size="2">P&aring; bakgrunn av alle henvendelsene (over 200) bestemte A.L.F &aring; be om et m&oslash;te med dav&aelig;rende statssekret&aelig;r Ryssdal i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for &aring; redegj&oslash;re for situasjonen, samt be om midler til et kartleggingsprosjekt omkring eksponeringsforhold, sykdomssymptomer og eventuelle diagnoser blant de som hadde tatt kontakt. Samtidig ble det lovet fra dav&aelig;rende Statsr&aring;d Viktor Normann at det skulle opprettes et forskningsprosjekt i offentlig regi. Status p&aring; dette prosjektet st&aring;r omtalt i &quot;Syndrom&quot;nr. 3/2005 (Klikk p&aring;&nbsp;SYNDROM p&aring; venstre side)</font></p><p><font size="2">A.L.F ble tilst&aring;tt 100.000.00 kr.til dette og prosjektet som omhandlet vel 70 anonymiserte personer ble oversendt til helsepersonell og politiske myndigheter. Sv&aelig;rt mange av de vi fikk svar fra, fortalte om leddlidelser og nervesmerter. Forbl&oslash;ffende mange hadde f&aring;tt diagnosen MS. Enkelte fortalte at det i etterkant fra legens side var reist tvil om diagnosen var riktig, og at legene gikk tilbake fra slik diagnose og &quot;satte&quot; et annet navn p&aring; lidelsene. Ingen av de som svarte hadde opplevd at legene mistenkte eksponeringsforhold i yrkessammenheng som mulig &aring;rsak til lidelsene.</font></p><strong><p><font size="2">Kan genetiske faktorer spille inn?</font></p></strong><p><font size="2">Etter initiativ fra Immunobiologisk laboratorium ved Universitetet i Oslo p&aring;g&aring;r prosjektet:</font></p><em><p><font size="2">&quot;Olje og helse &ndash; kartlegging av eksponering, genetiske faktorer og sykdom hos pasienter som utredes for mulig yrkessykdom relatert til bruk av hydraulikkoljer&quot;.</font></p></em><p><font size="2">Det ble tidligere i &aring;r samlet inn 80 blodpr&oslash;ver fra personer som har utviklet sykdom, der eksponering for hydraulikkoljer har v&aelig;rt antatt &aring; spille en rolle for utvikling av sykdommen.</font></p><strong><em><p><font size="2">Professor dr.med Sigbj&oslash;rn Fossum, UIO, forteller i brev, datert 3.november, til blodpr&oslash;vegiverne at i samarbeid med en svensk forskergruppe har eksperimentelle dyremodeller vist at hudeksponering for mineralolje i sensitive individer kan utl&oslash;se feilreaksjoner fra immunforsvaret, med sykdom i ledd og i nervesystem som f&oslash;lge. Videre er det p&aring;vist en gruppe gener som var assosiert med denne overf&oslash;lsomheten for olje. Endelig er det i menneske funnet at ett av disse genene er knyttet til risiko for &aring; f&aring; sykdommen leddgikt (reumatoid artritt). Denne sykdommen skyldes feilreaksjoner fra immunforsvaret. Det er i denne sammenheng relevant &aring; vise til at svenske forskere har vist at personer som i sitt yrke er eksponert for hydrauliske oljer, har &oslash;kt sannsynlighet for &aring; f&aring; leddgikt.</font></p></em></strong><strong><p><font size="2">Fremdriften i prosjektet forsinket.</font></p></strong><p><font size="2">Studiene som p&aring;g&aring;r, hvor man ogs&aring; analyserer blodpr&oslash;ver fra personer med leddgikt, involverer blant annet s&aring;kalt fullsekvensering av genene, dvs. at man bestemmer helt presis oppbygging av hvert enkelt av disse genene i et stort antall pasienter for &aring; f&aring; oversikt over deler som utviser variasjon mellom personer. Da studiene ble p&aring;begynt, hadde man h&aring;pet p&aring; &aring; kunne anvende noe forenklede metoder, som ville gi rask progresjon av prosjektet. Dessverre viste det seg at de forenklede metodene ikke ga &oslash;nsket kvalitet p&aring; dataene.</font></p><p><font size="2">Det har derfor v&aelig;rt n&oslash;dvendig &aring; ty til langt mer omstendige metoder. Dette har forsinket fremdriften, til tross for at to personer har arbeidet med prosjektet p&aring; full tid. Det gjenst&aring;r en del andre unders&oslash;kelser, samt analyser av resultatene. Man regner med at resultatene vil indikere mer n&oslash;yaktig hvor det skal letes, slik at d

e videre unders&oslash;kelsene av oljeeksponerte yrkesut&oslash;vere skal kunne g&aring; mer m&aring;lrettet og raskere enn hittil. Det vil allikevel ta mange m&aring;neder f&oslash;r resu ltater foreligger. Man h&aring;per da at de vi l vi se seg &aring; v&aelig;re informative. </font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2"></font></p><p><strong><em><font size="4"></font></em></strong></p>

<< Gå tilbake