Ny rapport om arbeidsmiljøet i hotell og restaurant
Skrevet av: , publisert 02.08.2012

Hotell- og restaurantbransjen er en av de raskest voksende bransjene i Europa med nesten 8 millioner europeiske arbeidstakere. Bransjen er karakterisert av mange unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere.

Rapporten er laget av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA. Den gir innsikt i arbeidsmiljøutfordringer i bransjen og god praksis både på arbeidsplassen og på policynivå.

les rapporten på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake