Ny merking av kjemikalier
Skrevet av: , publisert 26.05.2011

Merkeetiketten er for mange den første - og ofte den eneste informasjonen til brukerne av kjemiske produkter. Nye regler for merking fører til at de gamle faresymbolene fases ut i løpet av få år og erstattes av nye.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake