Hudopptak av kjemikalier
Skrevet av: , publisert 31.05.2010
Forskerne er svært bekymret over den risiko som avdekkes om hudkontakt med kjemikalier. Det viser seg at hudopptak er kraftig undervurdert som årsak til kjemisk helseskade. På mange arbeidsplasser hvor innsatsen har vært satt inn på å redusere forurensningen av luften, skjer den alvorligste påvirkningen via hudopptak.
&nbsp; <p>Tradisjonelt har en v&aelig;rt mest opptatt av &aring; redusere mengden som pustes inn og tas opp i kroppen via lungene. Det har derimot v&aelig;rt lite fokus p&aring; at kjemikalier kan g&aring; inn i blodbanen via hudopptak.</p><p><strong>Faktorer som p&aring;virker hudopptak</strong></p><p>Ren og t&oslash;rr hud gir mindre hudopptak enn avfettet og tynnskrubbet hud. Svette og varme &oslash;ker hudopptaket. Kommer det kjemikalier inn i hanskene, kan varmen og fuktigheten faktisk femdoble hudopptaket. Bruk aldri hanskene flere ganger om du ikke er absolutt sikker p&aring; at hendene er rene.</p><p><strong>Kjemiske hansker finnes ikke!</strong></p><p>Det finnes ikke kremer som erstatter bruk av hansker. Ingen barrierekremer fortjener &aring; bli kalt &laquo;kjemisk hanske&raquo;. Hvis en mekaniker sm&oslash;rer seg inn med barrierekrem etter &aring; ha f&aring;tt olje p&aring; hendene, kan det faktisk f&oslash;re til &oslash;kt hudopptak. Fuktighetskremer og barrierekremer m&aring; bare brukes p&aring; ren hud.</p><p><strong>Valg av hansker</strong></p><p>Hansker m&aring; velges med omhu, og ut fra de kjemiske forbindelsene det skal beskyttes mot. Det m&aring; v&aelig;re strengt forbudt &aring; bruke t&oslash;yhansker og l&aelig;rhansker under arbeid med kjemikalier. Nettopp fordi det er s&aring; stor forskjell p&aring; kjemikalier, m&aring; det v&aelig;re s&aring; stort utvalg i hanskematerialer.</p><p><strong>Brukstid</strong></p><p>Det er n&aelig;rmest umulig &aring; vite hvor lenge en hanske kan brukes. Endrer hanskene seg til &aring; bli myke, harde, krympe eller svelle opp, er de nedbrutt av kjemikaliene og gir ikke lenger tilstrekkelig beskyttelse. Hansker kan ogs&aring; slippe igjennom kjemikalier uten at det</p><p>er synlig tegn p&aring; forandring. Ved siden av at hanskene m&aring; velges ut fra type kjemikalie de skal beskytte mot - blir det viktigste r&aring;det; Skift hansker mye oftere!</p><p><strong>Eksempel p&aring; opptak av l&oslash;semiddel</strong></p><p>Styren brukes som l&oslash;semiddelet til polyester. Styren er det som gir den karakteristiske plastlukten. F&aelig;rre kjenner til at styren p&aring; hud f&oslash;rer til et kraftig hudopptak, og kan gi et veldig stort bidrag til den totale kjemiske belastningen. Eksempelvis kan en teskje (3 milliliter) med styren s&oslash;lt p&aring; huden, gi samme dose som &aring; puste 8 timer iluft med en forurensing p&aring; 50 ppm. Administrativ norm for styren er 25 ppm. Litt uoppmerksomhet f&oslash;rer fort til en kraftig overeksponering.</p><p><strong>Epoksy og laminathansker</strong></p><p>Epoksyallergi er en fryktet yrkesallergi som rammer mange mennesker.</p><p>Allergien oppst&aring;r f&oslash;rst og fremst ved hudkontakt. Arbeid med epoksy krever bruk av laminathansker. Laminathansker er bygd opp av ulike lag med hanskematerialer. Dette gir hanskene st&oslash;rre spennvidde i beskyttelse. Hanskene kan virke litt uformelige og upraktiske, men det er nettopp fordi det kreves helt spesielle egenskaper for beskyttelse mot disse produktene.</p><p><strong>Hudkontakt og astma</strong></p><p>De siste &aring;rene er det ogs&aring; blitt &oslash;kt oppmerksomhet p&aring; at hudkontakt med isocyanater kan gi isocyanatastma og overf&oslash;lsomhet. For mange er dette ny kunnskap, og er enda et argument for &aring; sette en stopper for bruk av isocyanater i maling.</p><p><strong>Bruk av HMS datablad</strong></p><p>De aller mest hudgjennomtrengelige kjemikaliene skal v&aelig;re merket med H (hudkontakt) i HMSdatabladene. En generell regel er at l&oslash;sningsmiddel som er b&aring;de vann- og fettl&oslash;selige har spesiell stor evne til &aring; trenge igjennom hudbarrieren. Slike stoffer finnes i mange av boreslamstilsetningene.</p><p><em>Gjengitt med tillatelse </em><em>av Oljearbeidernes </em><em>Fellessammenslutning</em></p><p><strong>Fra Syndrom Nr 1 &aring;r 2002</strong></p><p>&nbsp;</p>
<< Gå tilbake