Yrkesrelatert KOLS
Skrevet av: , publisert 25.03.2009

Kolsrådet ønsker et sterkere engasjement fra bedriftshelsetjenestens side når det gjelder forebygging av KOLS. Bedriftshelsetjenesten i Mesta har foretatt en målrettet helseovervåking av arbeidstakere eksponert for støv og gass i arbeidsmiljøet.

Målet til Kolsrådet er få en oversikt over hvem som har utviklet sykdommen, sørge for at disse får behandling, samt sørge for arbeidsmessig tilrettelegging.

Les mer på stami.no

<< Gå tilbake