Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikring.
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 16.12.2008
Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

hele pressemeldingen leses her

<< Gå tilbake