LO venter forbedringer i yrkesskadeordningen
Skrevet av: Av: Informasjon- og rådgivningsavdelingen i LO, publisert 19.11.2007

Regjeringen satte i dag ned et Ekspertutvalg som skal vurdere hvilke sykdommer som bør godkjennes som yrkessykdom.

Artikkelen leses på www.lo.no

<< Gå tilbake