Vil revidere yrkessykdomslista
Skrevet av: Turid Børtnes , publisert 08.01.2008

Regjeringens arbeid med å samle de to nåværende ordningene for yrkesskadeerstatning i en felles ordning, blir utsatt. Nå skal yrkessykdomslista revideres, det innebærer en ny høringsrunde med sikte på å få frem et lovforslag våren 2009.

artikkelen leses på tidskriftet arbeidsmiljø

<< Gå tilbake