Astma på jobben kan forebygges
Skrevet av: , publisert 23.06.2011

Astma er den kroniske luftveislidelsen som forekommer hyppigst i befolkningen, og den øker i hele verden, også i Norge. Astma i arbeidslivet øker, men godt arbeidsmiljø kan forebygge sykdom og utstøting.

les mer på arbeidstilsynet .no

<< Gå tilbake