Kan eksponering ved oljeboring gi lungeskader?
Skrevet av: , publisert 02.06.2010

Det er usikkert hvilke effekter boreslammet har på lungene for de som håndterer slam ved oljeboring. Dette ønsker STAMI å undersøke nærmere, og vi er nå i gang med et forskningsprosjekt for å se på lungefunksjon blant ansatte som er eksponert for oljetåke offshore.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake