Mangelfull oversikt kan true sikkerheten
Skrevet av: , publisert 22.11.2012

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet.

les artikkelen på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake