Nye administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.01.2009

Bakgrunnen for de nye administrative normene er et EU-direktiv som Norge er forpliktet til å følge som EØS-land. EU-direktivet inneholder en liste over veiledende grenseverdier for 33 stoff

Artikelen leses på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake