NRK Brennpunkt og reglene for yrkesskade eller yrkessykdom
Skrevet av: , publisert 16.11.2010

NRK Brennpunkt tar i sin sending 16.11 opp problemstillinger knyttet til yrkessykdom tannhelsepersonell kan ha fått ved eksponering for kvikksølvdamp. Dokumentaren stiller spørsmål ved NAVs håndtering av disse sakene.

- Jeg er fornøyd med at arbeids- og velferdsdirektøren har sagt at han vil ta en ny gjennomgang av disse sakene, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. - Regjeringen er opptatt av at alle som kan ha blitt skadet gjennom arbeidet skal få en god og helhetlig oppfølging av helsevesenet og i trygdesystemet, sier han.

Slik er vilkårene etter folketrygdloven ved yrkesskader eller yrkessykdommer

 

 

<< Gå tilbake