STAMI si faglege støtte til Arbeidstilsynet i arbeidet med dei administrative normene for forureining i arbeidsatmosfæren
Skrevet av: sture bye , publisert 19.01.2009

STAMI vurderer det faglege grunnlaget for dei toksikologiske eigenskapane ved kjemiske stoff. Arbeidstilsynet fastset deretter dei administrative normene for forureining i arbeidsatmosfæren på bakgrunn av kunnskapen om helseeffektane samt tekniske og økonomiske omsyn. Normene blir brukte i verksemdene som ein reiskap for å sikre eit forsvarleg arbeidsmiljø. 

 Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

<< Gå tilbake