Nye administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Skrevet av: , publisert 21.10.2010

Arbeidstilsynet har vedtatt nye normer for 9 stoffer, og ett nytt stoff, 2, 3- butandion, er lagt til i stofflisten over administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfæren.

 finn stofflisten her

 

<< Gå tilbake