Ønsker avklaring av rettstilstanden for godkjenning av yrkessykdom
Skrevet av: , publisert 11.04.2011

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten, for å få en avklaring av rettstilstanden.

les mer her

<< Gå tilbake