Rapport om evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet - høring
Skrevet av: , publisert 31.08.2009

Telemarksforskning har utarbeid en rapport om forbedringene som er gjort etter 2008 i det arbeidsmedisinske tilbud.

Merknader eller inspill til rapporten må være departementene i hende sanest 1. desember 2009

Rapporten leses her

<< Gå tilbake