Skal vurdere listen
Skrevet av: Magne Hansen, publisert 23.11.2006

Den 70 år gamle listen over yrkessykdommer oppleves som urettferdig, og skal oppdateres, lover Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

<p>&nbsp;</p><p><font size="2">Listen holder i dag de tradisjonelle kvinneyrkene utenfor yrkesskadeordningen, og i Folketrygdloven st&aring;r det spesifikt at belastningslidelser ikke skal godkjennes som yrkesskade. </font></p><p><font size="2">St&oslash;stad sier de n&aring; vil revidere listen, og de skal vurdere &aring; f&aring; inn enkelte belastningslidelser. </font></p><p><font size="2">Han kan imidlertid ikke love at de store kvinnegruppene blir innlemmet p&aring; listen. </font></p><strong><p><font size="2">Ny yrkesskadeordning </font></p></strong><p><font size="2">Endringen av listen skjer samtidig med at regjeringen n&aring; foresl&aring;r &aring; endre hele yrkesskadeordningen i Norge. </font></p><p><font size="2">Direkt&oslash;r for Arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal, sier til Brennpunkt at det i dag ikke finnes noen i Norge som har full oversikt over alle Trygdelovene. Det bekreftes ogs&aring; av de som pr&oslash;ver &aring; n&aring; gjennom i systemet. </font></p><p><font size="2">I dag m&aring; de som pr&oslash;ver &aring; f&aring; yrkesskadeerstatning s&oslash;ke b&aring;de i trygdesystemet og hos forsikringsselskapene. St&oslash;stad sier de n&aring; &oslash;nsker &aring; sl&aring; sammen disse instansene, slik at folk bare skal s&oslash;ke til ett kontor. </font></p><p><a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19970311-0220.html.">forskrift om Yrkessykdommer</a></p>
<< Gå tilbake