Kjemikalier må meldes inn før 1. desember
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 29.05.2008
28.05.08 Norge er med i EUs nye kjemikalieregelverk REACH fra 1. juni 2008. Da åpner også innmeldingen/preregistreringen av kjemiske stoffer. Det er svært viktig at norske produsenter og importører preregistrerer innen fristen 1. desember 2008. Det finnes få muligheter for utsettelse av denne fristen.

Les mer på Sft.no

<< Gå tilbake