42 personer omkom som følge av arbeidsulykker i 2009.
Skrevet av: , publisert 14.01.2010

Antallet dødsulykker i arbeidslivet varierer mye fra år til år, men har det vært en klar nedadgående tendens de siste 40 årene. I 1970-årene omkom over 100 arbeidstakere hvert år, de siste ti årene har gjennomsnittet ligget på 43 omkomne-

les artikkelen på arbeidsmiljø.no

<< Gå tilbake