A.L. F invitert til å delta i et spennende tale-prosjekt.
Skrevet av: Oddvar Petersen, publisert 19.01.2009

Utvikling av stemmestyring av PC vil øke løsemiddelskadde med redusert korttidsminne og konsentrasjonsvansker sine muligheter til å gjøre bruken av PC langt enklere. Forprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og IT Funk.

<p><span><font face="Arial Narrow" size="2"><span style="font-family: 'Arial Narrow'; font-size: 12pt"><strong>Enest&aring;ende mulighet &aring; utvikle et tilbud til l&oslash;semiddelskadde.</strong></span></font></span></p><p><span><font face="Arial Narrow"><span style="font-family: 'Arial Narrow'; font-size: 12pt"></span></font></span><font size="2"><span><font face="Arial Narrow">B&aring;de blant funksjonshemmede og fagmilj&oslash;ene har det v&aelig;rt etterlyst en ny satsing p&aring; norsk taleteknologi. P&aring; denne bakgrunn har MediaL.T n&aring; startet et forprosjekt, der hovedm&aring;let p&aring; sikt er &aring; utvikle gode, norske l&oslash;sninger for stemmestyring av PC.</font></span><span><font face="Arial Narrow">For l&oslash;semiddelskadde med nedsatt korttidsminne og konsentrasjonsvansker, er funksjonen: <strong>Automatisk talegjenkjenning</strong> (konvertering av tale til tekst) den mest aktuelle teknologien.</font></span><span><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><span><font face="Arial Narrow">I forprosjektet skal behovet i forhold til stemmestyring av PC for personer med funksjonshemminger relatert til lese og skrivevansker kartlegges.</font></span></font></p><p><span></span><span><font face="Arial Narrow" size="2">Med bakgrunn i de innspillene som kommer fra brukerne vil det bli bestemt hvilke oppgaver som b&oslash;r prioriteres i hovedprosjektet. A.L.F ser her muligheten til &aring; f&aring; utviklet et hjelpemiddel som er tilpasset v&aring;re medlemmers behov.<span>&nbsp;</span>Intervjuene vil foreg&aring; her i Oslo og A.L.F vil delta med fire personer innen fire forskjellige kategorier; under og over 60 &aring;r med god IT-kunnskap og under og over 60 &aring;r med d&aring;rlig IT-kunnskap.</font></span></p><p><font size="2"><strong><span><font face="Arial Narrow">L&oslash;semiddelskadde sliter med lesing og skriving.</font></span></strong><span><font face="Arial Narrow">A.L.F har gjennom uttallige samtaler med l&oslash;semiddelskadde og deres p&aring;r&oslash;rende blitt kjent med at sv&aelig;rt mange opplever store problemer med lesing og skriving i relasjon til hjerneskader de har p&aring;dratt seg.</font></span><span><font face="Arial Narrow">Det som gj&oslash;r at skriving fortoner seg sv&aelig;rt vanskelig, er at de fleste former gode setninger i hodet, men klarer ikke &aring; f&aring; det ned p&aring; &rdquo;papiret &rdquo;. Dette f&aring;r alvorlige konsekvenser n&aring;r man skal henvende seg skriftlig i forbindelse med f.eks yrkesmedisinske utredninger og kontakt med trygdekontor og forsikring, for &aring; nevne noe. En stemmestyrt PC i slike sammenhenger, vil for mange v&aelig;re et kj&aelig;rkommet hjelpemiddel og et godt tilbud. &Aring; kunne kommunisere via det skrevne ord er en n&oslash;dvendighet &aring; kunne mestre. Bortfall av slik mestring gj&oslash;r livet enda vanskeligere for v&aring;r gruppe.&nbsp;</font></span><span><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span></font></p><span><font face="Arial Narrow" size="2"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyTextIndent"><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p></font></span>
<< Gå tilbake