Forekomst av hematologisk kreftsykdom ved Rosenborglaboratoriene NTNU
Skrevet av: sture bye, publisert 19.01.2009

Sett i sammenheng med resultatene i den første rapporten er det etter den andre rapporten ikke grunn til å anta at generelt virke på Rosenborg innebar noen overrisiko for hematologisk kreft. Vi finner dog en viss overrisiko blant ansatte/stipendiater og de studentene som deltok i laboratoriekurs med angitt bruk av benzen og fikseringsmidler. I sterkest grad gjelder dette for leukemi.

Artikkelen leses på stami.no

<< Gå tilbake