Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjen
Skrevet av: , publisert 20.01.2012

En ny rapport fra STAMI tar for seg eksponering for kornstøv, innhold av mykotoksiner og andre biologiske elementer og undersøker om eksponeringen kan henge sammen med objektivt målte helseeffekter eller selvrapportere helseplager.

les mer på stami.no

<< Gå tilbake