Bedre oversikt over kjemisk arbeidsmiljø
Skrevet av: , publisert 22.04.2009

Statens arbeidsmiljøinstitutt ble på tampen av 2008 tildelt 4.2 millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å videreutvikle en database over kjemiske eksponeringsmålinger utført i norsk arbeidsliv. Formålet er å utvikle en nasjonalt dekkende database som vil omfatte alle kjemiske eksponeringsmålinger som utføres i norsk arbeidsliv.

Les artikkelen på stami.no

<img src="/alf/hoved/alf.nsf/spacer.gif" alt="" width="240" height="10" />
<< Gå tilbake