Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 18.06.2007

Almindelige regler om saksbehandling i offentlig forvaltningsorganer.

Forvaltningsloven kapittel 3 leses her

 

<< Gå tilbake