Skal stanse utslipp av bromerte flammehemmere
Skrevet av: , publisert 14.01.2010

Bromerte flammehemmere brukes i produkter for å gjøre de mindre brennbare. Norges mål er en vesentlig reduksjon i utslippene innen 2010 og stans i utslippene innen 2020. Statens forurensningstilsyn (SFT) har oppdatert handlingsplanen for å nå målene.

les artikkelen på sft.no

<< Gå tilbake