Følger bruken av nanomaterialer
Skrevet av: , publisert 01.02.2010

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mener det er nødvendig å utvikle kjemikalieregelverket REACH for å sikre trygge nanomaterialer. Vi er en aktiv deltaker i ulike grupper internasjonalt for å påvirke regelverket og få mer kunnskap om mulige helse- og miljøvirkninger av nanomaterialer.

les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake