Små partikler - stor påvirkning?
Skrevet av: , publisert 08.06.2012

De siste ti årene har nanoteknologien blitt stadig viktigere i Norge. Vi har kunnet følge forskning på og utvikling av nanopartikler og nye nanomaterialer, fra laboratoriebenken og ut i industriell produksjon. Forskning på helseeffekter av eksponering for nanopartikler skjer nå både ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og mange av våre søsterinstitutter i Europa

les mer på stami.no

<< Gå tilbake