Felles europeiske lister om farlige kjemikalier
Skrevet av: , publisert 01.11.2011

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH erstatter den norske Obs-lista som verktøy for å få erstatte helse- og miljøskadelige stoffer med mindre farlige alternativer.

I REACH utarbeides det nå lister over stoffer med alvorlige helse- og miljøeffekter, og det innføres reguleringer for mange av stoffene.

les mer på klif.no

<< Gå tilbake